Carbidvrienden Parkstad

Carbidvrienden Parkstad - De vereniging

Locatie groepering:
Parkstad (Heerlen, Hoensbroek, Landgraaf, Kerkrade etc.)

Samenstelling:
Grotendeels mannen van 16 tot en met 66 jaar, welke geïnteresseerd zijn in de doelstelling.

Activiteiten:
Buiten de jaarlijkse demonstratie carbidschieten op 31 december is het ook mogelijk om de vereniging in te huren voor demonstraties, b.v. tijdens een buurtfeest. Neem voor meer informatie contact op met de vereniging.

Buurtfeest Toetreding:
Kan vooralsnog eenieder die volgens de ballotage past in de groep, minimaal 16 jaar is en gevolg geeft aan de (veiligheid)regels van de leiding.

Melkbussenbestand:
Momenteel hebben de leden een 30-tal stalenmelkbussen in bezit. De melkbussen worden bevestigd op een schietjuk met lichte elevatiehoek.

Acetyleengas:
Dit wordt in de bussen opgewekt middels carbidbrokken grad. 50/80 en water.

Buurtfeest Afschieten:
Het gas in de bussen wordt tot ontbranding gebracht middels een centrische opening ca 4mm drsn. in de bodem van de bussen, alsmede een lange dakrolgasbrander.

Deksels:
Op schietlokaties met een schootsveld korter dan 90 meter worden de deksels middels een ca 35 meter lange nylonkabel bevestigd aan het oor van de bus.De deksels dienen om beschadiging te voorkomen neer te komen op een zachte ondergrond.

Oefeningen:
Oefeningen vinden jaarlijks enkele malen in de maand december plaats in een daartoe geëigende zandgroeve.

Overigen:
De bussen kunnen eveneens een voetbal of confetti afschieten.

Website Builder